Deklaratë e fortë brenda OKB-së: Standart i dyfishtë për refugjatët Ukrainas dhe Sirianët


SHBA- Sipas Kombeve te Bashkuara, me shume se 300,000 qytetare siriane kane vde kur ne dhjete vitet e fundit te luf’tes qe ende po shka terron vendin. Konf’likti, i cili filloi ne vitin 2011, nuk eshte afer fundit.

Kryetari i Komisionit te Sirise te OKB-se, Paulo Pinheiro tha se keto shifra, te cilat nuk perfshijne luf’tetaret, pasqyrojne peshen e situates.

“Diçka qe raporti zbulon shume qarte eshte mungesa e mbrojtjes se civileve. Asnje fraksion, asnje pale ne kon fliktin ne Siri nuk kujdeset per mbrojtjen e jeteve te civileve. Ky eshte realiteti,” tha Pinheiro.

Ai shprehu gjithashtu keqardhje per ato qe tha se jane “desh’peruese” standardet e dyfishta te pritjes se refugjateve, kur krahason trajtimin e marre nga sirianet dhe ukrainasit qe ikin nga push’timi rus i atdheut te tyre ne fund te shkurtit.

“Ka nje çiltersi dhe bujari ndaj Ukraines qe une nuk e krit’ikoj fare. Ata e merituan. Por do te doja shume qe i njejti trajtim te zbatohej per refugjatet siriane,” tha Pinheiro.
Leave a Reply

Your email address will not be published.