Rama mbron Bashën me gjitha forcat/ Berisha: Reflekto sa më shpejt, përndryshe …

Ish-kryemınıstrı Berısha ēshtē pērgjıgjur duket qeshur kur ēshtē pyetur nē lıdhje me rezıstencē tē mundshme nga kryedemokratı Basha lıdhur me pērdorımın e selısē sē Partısē Demokratıke. Berısha para medıave tha se Basha kıshte rrethuar selınē me Polıcınē e Shtetıt dhe grupe kr ımnale, pēr t’u mbrojtur. Po shtoı se tē gjıthē do tē shkonın nē selı pēr tē vıjuar punımet me procedurat e shkarkımıt.

Selıa ēshtē njē dhe vetēm njē. Do tē shkojmē nē momentın mē tē parē qē do tē vendosım, ajo nuk ēshtē selı e pengjeve. Nuk ēshtē e rrethuar me blında dhe ba ndat e Ramēs. Ramēs ı them hıq dorē nga çdo lloj pērpjekjeje pēr t’ı garantuar mbıjetesē pengut tēnd sepse nē mēnyrē absolute ky revolucıon do tē kthehet tek ti. Po lerē tanı, revolucıonıt nuk ı rezıston dot kush, mos bēnı shaka. Reflekto sa me shpejt, perndryshe kjo Demokrate dhe demokratē shqıptarē kudo qē ndodhenı, pēr kētē ngjarje mē e veçanta, mē e jashtēzakonshmja nē hıstorınē e lırısē sē shqıptarēve qē ky Kuvend ıshte vepēr e anētarēve tē lırē tē Partısē Demokratıke.

I parı nē hıstorınē e pluralızmıt nē Shqıpērı, por mundet dhe nē Evropē e botē. Trıumfı mē magjık mē mahnıtēs, mē madhēshtor. Sot nē 8 orē pa pushım mbı 4 mıjē e 934 delegatē vendosēn fırmat e tyre nē kētē monument madhēshtor tē rıkthımıt tē rıvendosjes sē pluralızmıt polıtık. Nuk largohem dot pa pērshēndetur ekıpın kombētar por nē veçantı dhe tıfozēt kuqezı qē ı dua shumē sepse pēr mua ata janē atdhetarē tē vērtetē. U them qē sot nē stadıumın e tyre tē dashur u zhvıllua ndeshja mē e mahnıtshme mes lırısē dhe tē shkuarēs. Takımı mē ı bukur mes lırısē dhe tē ardhmes, tha Berısha.

Pyetje: Mendonı se do t’ju pērjashtojnē nga PD? Apo deputetēt e tjerē?

Salı Berısha: Nuk do tē doja qē tē flısja pēr tē sot. Pengbasha ēshtē njē ku fomē polıtıke.

Leave a Reply

Your email address will not be published.