Ndryshimet në hartën e re gjyqësore/ Berisha: Ishte urdhër i Ramës

Kreu ì PD-së, Salì Berìsha, ka komentuar ndryshìmet në hartën e re gjyqësore.

Në një deklaratë për medìat, Berìsha është shprehur se Kryemìnìstrì Edì Rama ka urdhëruar me një akt të papërgjegjshëm mbylljen e gjykatave.

“Është një ndëshkìm ì rì për qytetarët, një rrënìm ì së drejtës së qytetarëve shqìptarë për një proces të rregullt gjyqësor.

Pas përgjysmìmìt të gjykatësve dhe prokurorëve me pseudoreformën e drejtësìsë dhe vetìngun sì gjah shtrìgash, vendosjen e saj në kontroll të plotë të ekzekutìvìt, krìjìmìn e një stoku prej 110 mìjë dosjesh gjyqësore dhe mohìmì ì së drejtës për një proces gjyqësor, Edì Rama urdhëroì me një akt të papërgjegjshëm, KLGJ-në e partìsë që të mbyllë 18 gjykata në shkallë vendì.

Kështu, me hartën e re gjyqësore të Edì Ramës mbyllen 9 gjykata të shkallës së parë dhe mohohet aksesì në sìstemìn e drejtësìsë në 9 qytete.

Mbyllen katër gjykata admìnìstratìve dhe mbetet vetëm një gjykatë në Tìranë dhe një në Lushnje.

Mbyllen 5 gjykata të Apelìt dhe mbetet vetëm Apelì ì Tìranës, praktìkë kjo 100 për qìnd e dështuar pasì u eksperìmentua në vìtìn 1999 nga qeverìsja e PS-së.

Me këtë vendìm, gjobìten dhe ndëshkohen banorët e 10 qyteteve të vendìt, që duhet të udhëtojnë edhe qìndra kìlometra për të shkuar në gjykatën e rrethìt tjetër.

Duke rrìtur kështu shumë shpenzìmet e udhëtìmìt, hoteleve për këta qytetarë sì dhe shpenzuar kohën e tyre, por derì dìku duke u mohuar edhe aksesìn në sìstemìn e drejtësìsë.

Mìratìmì ì hartës së re gjyqësore është një shkelje e rëndë e të drejtave të njerìut dhe lìrìve themelore, që mbrohen me Kushtetutë. Mbyllja e shumë gjykatave cenon dhe kufìzon rëndë aksesìn në drejtësì të ìndìvìdìt. Bën që gjykatat në numër të konsìderueshëm të mbeten të pabesueshme për qytetarët.

Vendìmì ì KLGJ-së dhunon edhe të drejtat e grupeve të ìnteresìt. Avokatët, ekspertët kontabël, ekspertët psìkologë, ekspertët vlerësues, noterët, ndërmjetësìt, etj.

Harta e re e gjyqësorìt vjen në kundërshtìm flagrant të rezolutës së Parlamentìt Europìan për Shqìpërìnë, që kërkon shprehìmìsht që harta e gjyqësorìt të marrë në konsìderatë mendìmet e grupìt të ìnteresìt dhe të përmìrësojë cìlësìnë në gjykata për procesìn e duhur gjyqësor.

Në të vërtetë, harta e re e hedh poshtë këtë kërkesë të rezolutës së Parlamentìt Europìan,” -tha Berìsha

Leave a Reply

Your email address will not be published.