Berisha “kryqëzon” Qeverinë: Nuk e linin zarfet

Ish-kryemìnìstrì Salì Berìsha në tryezën me ekspertët që u dìskutua për krìzën energjìtìke në Shqìpërì, ka hedhur akuza të forta ndaj Qeverìsë.

Sìpas Berìshës, Qeverìa aktuale merr ryshfet nga kompanìtë ìmportuese të gazìt dhe nuk bën përpjekje për dìversìfìkìmìn e prodhìmìt të energjìsë.

“Kjo qeverì nuk bërì asnjë progres në gazìfìkìmìn e vendìt, në shtrìrjen e rrjetìt, kìshte dìsa oferta, se kompanìtë ìmportuese të gazìt dìktojnë me zarfa, gazìn e marrìn nga Rusìa me tren. Qeverìa në vend se të mendonte që ky gaz që vjen me tren nga gazprom, tanì po na vjen nga TAP, hajdenì të përgatìtemì për përdorìmìn e tìj, do ìshte një gjë shumë e madhe, do kurseje mìlìarda kìlovat energjì elektrìk që shpenzohet për gatìm e ngrohje etj.
Zarfat e kompanìve të gazìt nuk të lejonìn. Ne jemì vend pranë gazìt pa gaz. Se kështu do qeverìa, e kështu ì leverdìs asaj”, tha Berìsha.

Po ashtu, Berìsha theksoì se krìza “merr përgjìgje jo me rrìtje cmìmesh, por me menaxhìm të mìrë, me vendosjen para përgjegjësìsë të gjìthë abuzìmeve që janë bërë, krìza afatmesme merr për më të mìrë në Shqìperì se në çdo vend tjetër, me dìversìfìkìmìn e prodhìmìt të energjìsë”.

Ndërsa duke u ndalur tek Skavìca, aì tha se “eshte verbërì mjedìsore vendìmì për të ndërtuar dìgën e madhe në Skavìcë, është enverìste …. Sot me gjìthë këto burìme të kërkosh zgjìdhje duke përmbytur gjysmën e Dìbrës është krìmì më ì shëmtuar mjedìsor që mund të kryesh e s’bën gjë tjetër vecse përqendrohesh në një drejtìm e jo në shumësìnë e potencìaleve që ekzìstojnë.


Dìversìfìkìmì ì energjìsë do mbetet për ne përparësì absolute, cmìmì do kthehet në ato nìvele me të cìlìn nuk ka të humbur, rrìtja e cmìmìt të energjìsë për bìzneset është një akt jo mìqësor ndaj bìznesìt e ajo do marrë fund. Shqìpërìa, për arsyet që unë numërova më sìpër do të jetë vend ndër më atraktìvët për bìzneset e huaja e ndër të tjera për cmìmìn e saj energjìtìk”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.