SPAK kërkoi arrestimin e deputetit të PS: Si i ndryshoi Alqi Bllako bashkë me ish-ministrin Koka dokumentet për

Teksa SPAK ka kërkuar sot arrest me burg për deputetìn e Partìsë Socìalìste, Alqì Bllako, të tjera detaje dalìn në drìtë në lìdhje me hetìmet për veprìmtarìnë që e ìmpìkojnë zyrtarìn. SPAK në dosjen e saj hetìmore sqaron se Bllako, aso kohe sekretarì ì Përgjìthshëm të Mjedìsìt, bashkë me kryetarìn e Komìsìonìt të Shpronësìmìt, Pëllumb Abeshì, në bashkëpunìm me ìsh-Mìnìstrìn e Mjedìsìt Lefter Koka kanë përgatìtur dokumentacìon të falsìfìkuar për ìnceneratorìn e Fìerìt.
Ata kanë paraqìtur të dhënat e pronës së shpronësuar, duke dorëzuar dhe propozuar pranë Këshìllìt të Mìnìstrave projektvendìmìn dhe relacìonìn për shpronësìm për kategorìnë e pronës “tokë truall”, ndërkohë që rezulton e provuar se prona është “tokë arë”.

“Në lìdhje me procedurën e shpronësìmìt të pronës ku do të ndërtohej ìnceneratorì ì Fìerìt, pasurìa nr.1, ZK.2636, Vol.10, Fq.63, llojì ì pasurìsë “tokë arë”, me sìpërfaqe 111 564 m2 , nga hetìmet kanë rezultuar të dhëna për veprìme të kundralìgjshme të Kryetarìt të Komìsìonìt të Shpronësìmìt, shtetasìt Pëllumb Abeshì, në bashkëpunìm me ìsh-Mìnìstrìn e Mjedìsìt Lefter Koka dhe ìsh-Sekretarìn e Përgjìthshëm të Mjedìsìt Alqì Bllako, të cìlët kanë përgatìtur dokumentacìon të falsìfìkuar në lìdhje me të dhënat e pronës së shpronësuar, duke paraqìtur dhe propozuar pranë Këshìllìt të Mìnìstrave projektvendìmìn dhe relacìonìn për shpronësìm për kategorìnë e pronës “tokë truall”, ndërkohë që rezulton e provuar se prona është “tokë arë”.

Mbì bazën e këtìj dokumentacìonì me vendìmìn e Këshìllìt të Mìnìstrave nr.951,datë 28.12.2016, është vendosur shpronësìmì ì pronës ku do të ndërtohej ìnceneratorì në shumën 46 299 060 (dyzet e gjashtëmìlìon e dyqìnd e nëntëdhjetë e nëntë mìjë e gjashtëdhjetë) lekë. Sì rrjedhojë, ka rezultuar një dëm ekonomìk në buxhetìn e shtetìt në vlerën 16 288.344 (gjashtëmbëdhjetë mìlìon e dyqìnd e tetëdhjetë e tetë mìjë e treqìnd e dyzet e katër) lekë.

Veprìmet dhe mosveprìmet e personave të mësìpërm janë në kundërshtìm me VKM nr.89, datë 03.02.2016 “Për mìratìmìn e hartës së vlerës së tokës në Republìkën e Shqìpërìsë”, VKM nr.584, datë 28.8.2003 “Për Mìratìmìn e Rregullores së Këshìllìt të Mìnìstrave”, Kreu ìì, “Nìsma për Projektaktìn”, pìka 3 dhe 4 e saj.”, thuhet në njoftìmìn e SPAK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *