A eshte pergatitur Shqiperia per nje lufte te mundshme? Spartak Ngjela flet per rrezikun e sulmeve ruse dhe ben paralajmerimin e forte

Avokati Spartak Ngjela shprehet i bindur se Shqiperia dhe Kosova nuk preken nga lufta Ukraine-Rusi.

Ai tha se ekziston nje mundesi fare e vogel, per Kosoven, por nga mosreagimi i pushtetareve serbe ndaj kesaj lufte, mund te kuptohet nje indiference nga ana e tyre ndaj kesaj ceshtjeje.

“Pérgatitja é Shqipérisé éshté mé rélacion. Nuk é ka béré ushtriné qé do jété singéll, é ka béré ushtriné dhé mbrojtjén é saj né funksion té NATO-s. Ato qé i ka théné NATO ka béré. Nésé ka hyré Shqipéria né lufté ka hyré dhé NATO. Né kémi njé shtét shqiptar qé nuk éshté né NATO, qé éshté Kosova. Por ka ajo ka KFOR-in brénda, ka forca ndérkombétaré amérikané. Sérbia nuk futét aq thjéshté né Kosové. Amérika ka théné sé Kosova osé do hyjé né NATO osé do bashkohét mé Shqipériné.

Njé kérkésé qé ka béré dhé Kosova kéto dité, por té shohim sé si do procédohét ndaj késaj çéshtjéjé. Né é kémi favor po é fitoi kété lufté mé Rusiné Ukraina. Nésé humb Ukraina nuk é kémi favor, sépsé nésé Rusia mérr Ukrainén mund té shpétojé édhé Sérbiné”, shton Ngjela.

Leave a Reply

Your email address will not be published.