Përfundon Saga e gjygjeve për Armand Duken/ Gjykata vendos: Shpërdorim detyre, fa’llsifikim

Gjykata e Tiranes pezullon nga detyra Duken, Shulkun dhe Kokedhimen per shperdorim detyre dhe fal’sifikim

Vendimi :

1.Pranimin e kerkeses.

-Caktimin si mase sigurimi ndalues ndaj personit nen hetim Ardian Haçi,ate te “Pezullimi i ushtrimit te nje detyre a sherbimi publik” te parashikuar nga neni 242 i K.Pr.Penale.

2.Pranimin e kerkeses

-Caktimin si mase sigurimi ndalues ndaj personit nen hetim Ilir Shulku, ate te “Pezullimi i ushtrimit te nje detyre a sherbimi publik” te parashikuar nga neni 242 i K.Pr.Penale.

-Caktimin si mase sigurimi ndalues ndaj personit nen hetim Armando Duka, ate te “Pezullimi i ushtrimit te nje detyre a sherbimi publik” te parashikuar nga neni 242 i K.Pr.Penale.

4.Rrezimin e kerkeses per caktimin si mase sigurimi ndaluese ndaj personit nen hetim Koço Kokedhima,ate te “Pezullimi i ushtrimit te nje detyre a sherbimi publik” te parashikuar nga neni 242 i K.Pr.Penale.

5.Vendimi t’i njoftohet Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Tirane.

6.Vendimi t’i njoftohet personave nen hetim Ardian Afrim Haçi, Ilir Ismail Shulku, Armando Enver  Duka dhe  Koço Theodhori Kokedhima.

7.Kunder ketij vendimi per caktimin e mases se sigurimit lejohet ankim brenda 5 (pese)diteve  duke filluar ky afat nga njoftimi i vendimit te Gjykates.

Leave a Reply

Your email address will not be published.