Inceneratoret/ Rama: I qendroj pike per pike deklaratave te dhena nga ministrat dhe ish-ministrat, vendimi i marre, nje nga gjerat normale…

Kryeministri i Shqiperise Edi Rama, ka thene se ne Komisionin e Inceneratoreve duhet te pyetet ne cilesine e rolit qe ka si kryeminister, e te mos angazhohet ne debate te tjera.

Debati:

Tabaku: Do tju kérkoja té évitoni koméntét. Kur flasim pér makinéri shtétéroré, flasim pér makinérité. Né kété komision ka ndodhur njé gjé é çuditshmé, administratorét nuk mbajné ménd, nuk diné. A mbani ménd mblédhjén é qévérisé ku ka kaluar véndimi i Késhilli i Ministravé pér kontratén koncénsionaré té incénératorit té élbasanit?

Rama: Uné nuk réfuzoj t’i pérgjigjém asnjé pyétjé. Ju duhét té béni pyétjé pér rolin tim si kryéministér. Nésé do té futémi né débat bashké jam gati t’i pérgjigjém té gjithé pyétjévé tuaja.

Tabaku: Lérini koméntét pér cilésiné é komunikimit

Rama: Mos mé ndérprit, mos intérféroni, s’é kam zérin mélodioz. Nuk jam kétu pér té plotésuar névojat tuaja, por pér t’iu pérgjigjur pyétjévé. Uné kur isha qytétar, nuk é dija si funksiononté mblédhja é qévérisé. Mblédhja é qévérisé ku mérrét véndimi éshté kurorézimi i njé procési légjislativ pér akté ligjoré é nénligjoré qé fillon nga séktori bazé, i cili éshté né névojé pér aktin né fjalé né kombinim rrugés mé séktoré té tjéré kalon né té gjithé ato filtra dhé vjén ték uné. Kryéministri éshté shumé thjéshté, ku do té shkojmé, psé do é béjmé dhé si do é béjmé. Pér kété puné jané ministrat, sékrétari i pérgjithshém, kané té gjithé détyrat é véta. Ndryshé nga ju mé rézulton qé éshté zbardhur né ményré shémbulloré rruga é véndimmarrjés é aktévé ligjoré. Nga piképamjé é pérgjégjésivé individualé para ligjit, pér té cilat organi i hétimit évidénton shkéljé, éshté njé gjé qé i takon gjithsécilit. Pushtéti éshté i kéq shumé, tundon té madh é té vogél. Duké pasur parasysh qé nuk jam uné, por ju qé mé kéni akuzuar si kréun é njé grupi kriminal, qéndrimi im ndaj jush éshté tépér i sjéllshém. I pérgjigjém pyétjévé njé pér njé. Por ku mé pyésni a é mban ménd mblédhjén, sikur éshté pyétja sikur éshté marré véndimi pér diké. Pér mua kjo éshté njé nga véndimét é qévérisé dhé éshté tépér normalé. I qéndroj piké pér piké atij véndimi qévérié é até qé déklaruan ministrat.

Tabaku: Ju falémindérit, qé nuk kéni dijéni pér njé véndim té Késhillit té Ministravé pér té cilén sot éshté njé ministér né burg.

Rama: Mos mé cito sipas qéjfit. Mua mé cito sipas qéjfit. Uné jam kétu, i gjallé, fatkéqésisht pér ju. Uné té thashé qé pyétja é é mban ménd njé mblédhjé qévérié nuk bén séns. Mos oféndoni intéligjéncén timé.

Tabaku: Do té pérpiqéni. Nuk é mbani ménd…

Rama: édhé njéhéré tjétér, nuk jam nérvoz, kam problém oféndimin é intéligjéncés.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *