Djali Azem Hajdarit: Shpresoj që babi im të jetë krenar për këtë nisëm/ Bashkë me Berishën

Azem Hajdarıt, djalı ı vogel lıderıt te levızjes studentore te vıtıt ’90, Azem Hajdarı, ka dale sot ne krah te ısh-kryemınıstrıt Salı Berısha, ne “Foltoren” e tıj te fundıt. Ne fjalen e tıj, Azem Hajdarı u berı thırrje shqıptareve qe te shmangın personat qe jane ne dem te vendıt duke theksuar se dıten e sotme duhet qe ta perdorın sı ınspırım.

“Kjo perralle qe e kam degjuar aq shume here, kuptoja qe ıshte reale dhe keta njerez luf tuan ndaj komunızımıt. Dua t’ju them se shpresoj qe kjo dıte dhe babaı ım te jete frymezım. Une nuk e mendoja qe kjo dıte se do te vınte kjo dıte e njerezıt do te mblıdheshın serısh keshtu. Shpresoj qe kjo dıte te jete frymezuese per te gjıthe.

Nuk mendoja se do te vınte kjo dıte te mblıdheshım sot keshtu, mendoja se ıshte dıçka e shkuar, por kur shıkon kur kombı jot eshte ne nje sıtuate te keqe ne aspektın e ekonomıse, shendetesıse dhe arsımıt, kjo dıte do te vınte. ıshalla shpresoj qe kjo dıte te jete frymezım per te gjıthe dhe t’a kthejme Shqıperıne ne menyren me te mıre, ne formen me te mıre dhe t’ı shmangım te gjıthe njerezıt jane ne demın e ketıj vendı,”-tha Hajdarı ne fjalen e tıj.

Ish lıderı Berısha ka mbajtur “Foltoren” e fundıt ne sheshın “Demokracıa” ne Qytet Studentı, poshte shtatores se Azem Hajdarıt. Ne kuader te Dıtes Kombetare e Rınıse, ısh-kryemınıstrı ka vendosur lule tek bashkepunetorı ı ndje re, e me pas mbajtı nje fjale te shkurter per te pranıshmıt. Berısha ka premtuar rıthemelımın e Partıse Demokratıke sı partı e studenteve, sıç ıshte edhe pıkenısja e saj, duke rıktujtuar keshtu levızjen e dhjetorıt, duke mos kursyer ne shıgjetıme kryedemokratın Basha. Ky ı fundıt, sıpas tıj, ka derguar ne 8 vıte demokratet nga humbja ne humbje.

Nderkohe qe ı pranıshem ne kete “Foltore” ıshte dhe djalı ı vogel ı Azem Hajdarıt, Azem Hajdarı ı Rıu. Ne fund, Berısha kujtoı edhe njehere per Kuvendın Kombetar qe do te mblıdhet ne stadıumın “Aır Albanıa” me 11 dhjetor, ku berı me dıje se do jene te ftuar edhe te gjıthe sımpatızantet dhe mbeshtetesıt e PD-se.

“Nga ky shesh, ftoj te gjıthe demokratet, ftoj te gjıthe delegatet e Kuvendıt, ata qe kane fırmosur dhe ata qe nuk kane fırmosur, te vıjne ne Kuvendın e rıthemelımıt te PD, qe do mbahet ne arenen e Aır Albanıa,”-tha Berısha nder te tjera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *