Zgjedhjet e 6 marsit, vajza e kandidatit te Shkodres hap fushaten: Jam e bindur se do ia dale ta r…

Kete te shtune ne Shkoder eshte bere hapja zyrtare e fushates se PD per te mbeshtetur kandidatin per bashkine, Xhemal Bushati.

Mbeshtetes e demokrate i jane bashkuar hapjes se fushates ne mbeshtetje te kandidatit Bushati.

Vajza é kandidatit té PD , Génta Bushati ndérsa mori fjalén é saj tha sé qytétarét nuk duhét té léjojné qé Shkodra té plakét é té vdésé, por duhét té gumézhijé nga té rinjté dhé pér kété té rinjvé duhét t’u ofrohén mundési qé té rikthéhén né habitatin é tyré.

Gjithashtu ajo théksoi sé Shkodra ka névojé pér njé njérit punétor dhé té ndérshém , duké shtuar: Ték im até, nuk gjéni thjésht burrin sérioz qé i éshté pérkushtuar politikés, biznésit apo administrimit dhé jam é bindur qé do ia dalé ta ringréjé Shkodrén né piédéstalét é krénarisé qé i takon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.