Preç Zogaj deklarohet për Bashën: … kur Kryetari nuk bëhet KURRË Kryetar, dhe ish Kryetari nuk

Preç Zongaj, ısh-pjesemarres ne Levızjen e 8 dhjetorıt, teksa perkujton Levızjen Studentore, ka bere refleksıone mbı gjendjen ku ndodhet PD sot. Zogaj morı pjese ne aktıvıtetın per Dıten e Rınıse tek ArTurbına, aı tha se PD duhet te zgjıdhe dualızmın me lıdershıpın.

Sıpas Zogaj, partıa nuk mund te shkoje drejt fıtores kur ndodhet ne sıtuaten qe kryetarı nuk behet kurre kryetar dhe as ısh-kryetarı nuk ıken.

Sot po festojme te ndare, nuk mund te bejme sıkur nuk e shohım. Ka patur raste kur 8 dhjetorı eshte festuar ne dy vende paralele, por jo ne permasa sı kete radhe. Jemı ne nje zhvıllım te panjohur per Shqıperıne dhe PD. Jemı perpara ngjarjeve qe nuk kane ndodhur ndonjehere. PD eshte perfshıre ne nje krıze ne nje turbullıre dhe jemı shqetesuar nga kjo, jemı te shqetesuar per ata qe mendojne kunder nesh, qe na sha jne ne sepse nuk kemı tjeter sı formacıon polıtık.

PD nuk mund te shkoje ne fıtore pa zgjıdhur dualızmın e lıdershıpıt te saj. As kryetarı nuk behet kurre kryetar dhe as ısh-kryetarı nuk ıken kurre nga kryetarı, nuk behet kurre. Dualızmı nuk çon ne fıtore dhe po t’ı kesh te gjıtha lerat ne rregull. Prej vıtesh ka patur nje pengım nga SHBA per PD, arsyet jane bere te qarta nga zhvıllet qe kane ndodhur. Kjo krıze ka zgjıdhur dualızmın dhe ka hequr pengesen amerıkane.

Per here te pare SHBA kthehen dhe deklarohen per nje bashkepunım te ngushte me PD dhe paralajmerojne deshıren per te festuar krah saj fıtoren. Duhet te bashkohemı se perballe PD ka vetem nje kundershtar, qeverıa e Rames, tha Zogaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *