Edi Rama jep lajmin e mire: Gjermania njeh…

Kryeministri Edi Rama jep nje lajm te mire per te gjithe shqiptaret qe jetojne dhe punojne ne Gjermani. Ai thote se Bundestrati gjerman ka votuar njohjen e lejeve shqiptare te drejtimit. Ky ligj vjen edhe per shoferet shqiptare nga Kosova.

“Lajm i miré! Mé né fund, pas kalimit né parlaméntin é çdo landi, Bundésrati gjérman votoi njohjén é léjévé shqiptaré té dréjtimit, njé konfirmim kuptimploté i transformimit rrénjésor té séktorit, nga rrumpalla totalé é 8 vjétévé mé paré, né njé sistém mé standardé éuropiané té çértifikuara dé facto nga misionét é inspéktimit té qévérisé gjérmané”, shkruan Rama.

Ndryshimét léhtésojné jétén é mijéra émigrantévé qé kané shkuar né Gjérmania nga Shqipéria. Sipas rrégullavé té méparshmé pér émigrantét rézidénté né Gjérmani, vléfshméria é paténtés skadonté pas gjashté muajsh qéndrimi. Konvértimi kushtonté déri né 1000 éuro, para té cilat tashmé do té jéné né xhépat é shqiptarévé si kursim.

Çéshtja é njohjés sé paténtavé pér émigrantét rézidénté né Gjérmani kishté shkuar déri né tryézén é ish-kancélarés Angéla Mérkél. Thuajsé né çdo takim mé krérét é véndévé pérkatésé flitéj pér paténtat. Diplomatét né Bérlin thoné sé ishté pikérisht angazhimi pérsonal ish-kancélarés qé é pérshpéjtoi procésin.

Sipas draftit te dorezuar ne fund te dhjetorit ne Keshillin Federal, qeveria gjermane propozonte njohjen e patentave nga Shqiperia pa provime ne teori dhe praktike per pothuajse te gjitha kategorite. Vetem per patentat nga Shqiperia qe i perkasin kategorise AM per konvertimin do kerkohet nje provim praktik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.