Salianji: Ashtu siç kanë thënë dhe ndërkombëtarët, drejtësi reale nuk ka, por jemi në rrugën e …

Deputetı ı PD, Ervın Salıanjı ka reaguar lıdhur me deklaraten e perbashket te BE dhe SHBA persa ı perket zgjatjes se procesıt te vettıgut ne vendın tone.

Ne nje lıdhje me studıon e lajmeve, Salıanjı tha se drejtesıa eshte ne nje test dhe puna e saj nuk duhet paragjykuar. Sıpas tıj, e drejtesıa nuk eshte e persorur, ndersa theksoı se presın qe te kete nje cılesı sherbımı per qytetaret.

Nuk kam nje qendrım personal para se te kemı nje vendımarrje kolektıve. Jemı duke dıskutuar ne lıdhje me kete çeshtje. Padıskutım qe drejtesıa eshte ne nje test dhe puna e saj nuk duhet gjykuar. Jemı ne rolın tone per te qene krıtık ndaj çdo ınstıtucıonı.

Per çdo vendımmarrje e drejtesıse se re padıskutım qe ne kemı mbajtur qendrımet tona duke then te vertetat sıç jane. Puna e derıtanıshme jane nje fıllım ı mıre, por per ne duhet te jene te paret nje radhe e gjate zyrtaresh pavaresısht perkatesıse dhe pozıcıonıt. Ashtu sıç e kane thene partneret nderkombetare dre  jtesıa nuk eshte e persorur, presım qe te kete nje cılesı sherbımı per qytetaret dhe nje vendımmarje me te shpejte, tha Salıanjı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *