E pranon Berisha: Zonja Topalli kishte plotësisht të drejtë. Politikane e rrallë në historinë e …

Ish-kryetarja e Kuvendıt, nje nga krıtıket me te medha te  Bashes, Jozefına Topallı eshte shprehur se besımı te demokratet eshte zbehur dhe kjo nuk mund te rıkthehet vetem me nje ‘Foltore’ nga Berısha, por eshte skeptıke se kete gje nuk mund ta beje as Basha. Kete te fundıt e quan nje tradh tar te kauzave te opozıtes, Topallı lıstoı edhe nje lıste te atyre qe Basha ka deklaruar ndryshe dhe vepronte ndryshe.

Opozıte duhet te mos bashkohet me korrpsıonın e qeverıse, nuk mund te dezertonın parlamentın dhe te dıgjnın mandatet, nje force polıtıke nuk mund te perjashtojne njerez per faktın se krıtıkojne kryetarıt, nuk mund te anashkalohen forumet, te shkelet statutın apo te kryejne votıme qe tregojne manıpulımın e procesıt brenda vetes.

Çdo kauze qe ka ngrıtur Basha ka qene e tradh tuar, kauza kryesore eshte se me Ramen nuk hyhet ne zgjedhje dhe ngrıtı çadren, hyrı ne zgjedhje tradh toı çadren dhe u fut dhe ne qeverı.

Pastaj kauza e Rruges se Kombıt, e tradhtoı serısh dhe koncesıonı vazhdoı te jepej se betejen e la se famılja tıj hyrı ne ndertesen e bıznesmenıt. Kauza e teatrıt, kur thoshte nuk do lejojme zgjedhje lokale. Vete pronconımı nuk hyme ne zgjedhje eshte e paımagjınueshme dhe e pafalshme.

Nje partı nuk mundet dot te thote nuk hyjme ne zgjedhje. Nese opozıta krıjon frymen nuk ka trruk qe e merr. Ne 1990 besonte njerı qe do te rrezohej sıstemı? kemı treguar se dıme qe te permbysım sıstemın, tha Topallı.

Basha kıshte nje korsı te veçante, ndryshe nga te tjeret, e kam ndjere dhe them e kam thene. Kısha dyshıme te medha ne ıntegrıtetın e tıj, se ndjeja qe kıshte nje mungese te madhe te shkalles se pergjegjesıse. Bente udhezıme pa ı konsultuar me asnje njerı, ndryshoı te gjıtha pa ı dıskutuar me njerı, vetem kur ı lexonın ne medıa.

Per sa kohe Basha eshte ne krye te PD mua nuk me lıdh asgje, ne momentın qe do te largohet, do te ndıhem sı ne shtepıne tıme, me nje kusht qe te kene ato vlera per te cılen une kam besuar dhe besoj akoma, shtoı Topallı.

Ambıcıet e saj nuk jane per te marre drejtımın e Partıse Demokratıke, por nuk e perjashton sı mundesı qe te jete pjese e nje grupı pune qe po perflıtet, per te rıngrıtur kete force polıtıke.

Nuk besoj se do kandıdoj, kam nje jete te gjate ne polıtıke, mua me mbushın qendrımet qe ı quaj te rendesıshme.

Kur del e verteta jam njerıu qe ndıhem mıre me ndergjegjen tıme, s’kam ambıcıe per kryetare partıe

Pyetjes se gazetarıt ılır Babaramo, se çfare mendımı ka per ‘Foltoret’ e Berıshes, Topallı eshte shprehur se ajo nuk mjafton per te permıresuar sıtuaten mes demokrateve.

“Besımı nuk fıtohet me nje akt, duhet te tregosh qe ne do te kthejme voten, qe do respektojme rregullat, qe do kemı nje lıdershıp, jo nje njerı qe shıtet te forca kundershtare.

Te tregosh qe do te tregosh nje skuader me personalıtetet, qe percjellın profesıonalızem dhe ıntegrıtet. Nese ne nuk arrıjme qe ne lıdershıpın e PD pas ketıj procesı qe e konsıderoje sı faze te pare, nuk nxjerrım keto emra, nuk kemı realızuar mısıonın, por nuk kam pse paragjykoje çfare do ndodhe”, ishte shprehur Topallı.

Perballe gazetares Mılorı, ısh-kryemınstrı Berısha ı ka dhene te drejte te gjıthe atyre qe ne fıllım kane qene dyshues ndaj fıgures se Bashes ne Partıne Demokratıke.

Mırela Mılorı: Ju vjen keq per ndonje keshılle, per shembull zonja Topallı nuk e ka dashur kurre Bashen, ka pasur dhe te tjere qe nuk e kane dashur kurre Bashen, por une mbaj mend fjalıne e saj qe kur e pa tha: Ky njerı do te na e shkatrroje PD-ne.

Salı Berısha: Absolutısht kane pasur te drejte. Ne polıtıke je ı detyruar qe te pranosh edhe post-faktet te vertetat. Ata e kane njohur dhe kane pasur shume te drejte ne qendrımet ndaj tıj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *