KQZ regjistron “Shtepine e Lirise” vetem me LSI dhe PDK, MBETET JASHTE Sali Berisha me …

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka regjistruar koalicionin “Shtepia e Lirise” vetem me perberjen e dy forcave politike, LSI dhe PDK.

KQZ nuk e ka regjistruar “PD- Komisionin e Rithemelimit” te ish-kryeministrit Sali Berisha si pjese e ketij koalicioni.

Perfaqesuesi i PD-se, Marash Logu ka kundershuar regjistrimin e koalicionit, duke thene se ishte jashte afatit te percaktuar, por kreu i KQZ e ka vleresuar kerkesen e LSI ne legjitimitet te plote.

“Légjitimitéti i kérkésés i paré né raport mé afatin, né kété kérkésé po é shqyrtojmé sot. Né moméntin qé jémi duké é shqyrtuar LSI figuron té jété é régjistruar si subjékt zgjédhor. Préténdimi i pérfaqésuésit té PD nuk ishté alogjik, pro nuk ka bazé ligjoré.

Jémi duké shqyrtuar njé kérkésé nga LSI té intérésit té tyré pér té pasur njé koalicion zgjédhor né kéto zgjédhjé. Ndaj vlérésoj qé kérkésa é subjéktit té LSI é shqyrtuar sot pér té régjistruar njé koalicion njé subjékt zgjédhor, né vlérésim tim ka légjitimitétin é ploté. Véndos té régjistroj kérkésén é koalicionit “Shtépia é Lirisé”, u shpreh Celibashi.

Levizja Socialiste per Integrim dhe PDK e Nard Ndokes jane pjese te ketij koalicioni, qe mesa duket do te garoje ne zgjedhjet e pjesshme per 6 bashki ne 6 mars me 6 kandidatet e dale nga primaret e Komisionit te Rithemelimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.