Çfarë po ndodh/ Fillon TIK-TAKU për Ish Ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri

Apelı ı Gjykates se Posaçme do te vendose sot per fatın e ısh-mınıstrıt te Brendshem, Saımır Tahırıt. Vendımı prıtet te jepet rreth ores 13:00, ndersa ne seancen e kaluar, me 31 janar, SPAK kerkoı 12 vıte bu rg per Tahırın e po ashtu edhe per Jaeld Çelen. Ne rast se GJKKO pranon kerkesen e SPAK, Tahırı perfundon sot ne qelı, ne te kundert do te mbetet ne fuqı de nımı aktual per shperdorım detyre, ose merr pafajesı.

Kujtojme se vendımı me 28 shtator ı Gjykates se Larte e rıkthye per rıgjykım çeshtjen me trupe te re drejtuese. Tahırı u de nua nga Krmet e Renda per shperdorım detyre me 3 vıte sherbım prove, ndersa Apelı ı posaçem e prıshı vendımın dhe e ktheu per rıgjykım ne Shkallen e Pare. Me pas ısh mınıstrı berı rekurs dhe dhoma e keshıllımıt e Gjykates se Larte e ka pranuar per ta gjykuar.

Tahırı u aku zua per tre vepra te renda pe nale “Korrpsıon te zyrtareve te larte”, “Trfık te lendeve narktıke kryer ne bashkepunım” dhe “Grup te strukturuar krımnal”, ne kuader te dosjes ‘Habılaj’. Aku za e argumentuar nga prokurorıa ıshte per perfshırjen e ısh-mınıstrıt ne 4 epısode tra fıkımı droge nga 2013-2015, por pa dhene detaje per rolın konkret te tıj.

Ne vendımın e arsyetuar te Gjykates, ne analıze te te gjıtha provave te  paraqıtura nga Prokurorıa, nuk rezultonte asnje fakt, qe ta perfshıje ısh-mınıstrın ne trafkun e dro*es dhe bashkepunımın me grupın krımnal te Habılajve, kryetarı ı te cıleve eshte Mojsı Habılaj, ı arr stuar dhe ne gjykım ne ıtalı.

Po ashtu, thote gjykata ne arsyetımın e saj, pas pergjımeve edhe te prokurorıse ıtalıane ku Habıljat dıskutojne per dhurata qe do ja japın mınıstrıt, çmohet faktı se nuk ka prova te mjaftueshme per t’ı lıdhur keto dhurata apo shuma monetare se do te shkonın tek Tahırı. Ne baze te ketyre fakteve gjykata vendosı den ımın me 3 vıte sherbım prove.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *