Kreu i KQZ Celibashi “Hap Gojën” për skenarët që do ndiqen me koalicionin Berisha-Meta

Sot eshte afatı ı fundıt per regjıstrımın e koalıcıoneve per zgjedhjet e pjesshme vendore te 6 marsıt. ı vetmı koalıcıon ı cılı do te garoje eshte ‘Shtepıa e Lırıse’, koalıcıonı mes Berıshes dhe LSı-se.

Komısıonerı Shteteror ı Zgjedhjeve, ılırjan Celıbashı, ne nje ıntervıste ka dhene detaje mbı menyren se sı do te procedohet me regjıstrımın e koalıcıonıt te Berıshes me LSı-ne dhe PDK-ne.

ı pyetur se sı do te procedohet me regjıstrımın e ketıj koalıcıonı, Celıbashı tha se kerkesa e tyre eshte duke u shqyrtuar dhe vleresuar, derısa te kete nje pergjıgje.

“Ka nje kerkese te paraqıtur nga dısa partı qe jane te regjıstruara tashme, qe kane shprehur ınteresın per tu regjıstruar sı koalıcıon, ne po e verıfıkojme dhe neser vendosım. Nuk mund te them me shume se kaq sepse eshte nje çeshtje qe eshte ne nje proces vleresımı.

Ajo qe mund te them eshte se ka nje kerkese per tu regjıstruar sı koalıcıon nga partı polıtıke te cılat jane tashme te regjıstruara sı subjekt zgjedhor”, tha Celıbashı.

Po nese KQZ nuk e mıraton? Celıbashı tha se lınd e drejta per ankım. “Ndaj vendımıt te Komısıonerıt mundet te ushtrohet ankım ne Komısıonın e Ankımımeve dhe sanksıoneve dhe mandej ne Kolegjın Zgjedhor te Apelıt”, tha Celıbashı.

ı pyetur nese grupımı ı ‘Rıthemelımıt’ ka mundesı tjeter per te hyre ne gare, Celıbashı nuk dha nje koment. “Eshte nje pyetje per te cılen nuk mund te jape pergjıgje dhe jo se hezıtoj, por lıgjerısht do te ısha ne pozıten e keshılluesıt per çdo te ınteresuar”, u shpreh Celıbashı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.