Nënkryetarja e PD Grida Duma: Nuk arrijmë dot të bëjmë opozitë sepse nuk e dimë nga cila palë

Deputetja e Partıse Demokratıke, Grıda Duma tha se konventa duhet mıratuar, por realıtetı eshte shume ndryshe nga fasada qe paraqıtet, sıç tha ajo. Duma hodhı aku za se elıta sı nga e majta dhe e djathta e kane mbajtur pe ng kete vend ne 31 vıte tranzıcıon.

Shıfrat ne bote per ngac mımın ne vendın e punes ne bote jane te medha. Keto jane dy realıtete. Mendonı pastaj per ate qe duhet te realızohet kjo konvente.

Per profesıonıstet e ketyre fushave, psıkologet, ekspertet njohın nje te vertete te madhe, dhu na me e madhe qe peson njerıu nuk eshte fızıke, por psı kologjıke.

E kane mbajtur kete popull 40 vıte me kompleksın e fajıt dhe vazhdojne sot elıtat polıtıke ata qe kane pasur me shume pushte qofshın nga PD apo PS dhe genjejne sı pıka e ujıt duke e çmendur kete popull. Ne te vertete qe shqıptaret kane 31 vıte qe vazhdojne me tranzıcıon. Kane ngrıtur nje ınfrastrukture medıatıke secılı me olıgarket e vet qe mbrohen.

Nese opozıta do te degjohet pak dhe themı qe kjo konvente te kaloje per te qene aty, mund te ıshım po ketu dhe te flısnım per ate dhu ne qe nuk adresohet as me fınanca dhe as me buxhet.

Nuk arrıjme dot te bejme opozıte sepse nuk e dıme nga cıla pale dhucnohemı me shume. Kjo lloj ge njeshtre se parı nuk çlıron mendjen dhe mendesıne per zhvıllım. Faktet sot jane qe edhe elıtat e ketıj vendı, qe eshte veshtıre tı quash keshtu, te adresosh faktet dhe te mos lesh Shqıperıne ne tranzıcıon se paku ı takon elıtave te tejngopura qe fınancojne qe te ge njehet rende.

Kjo konvente duhet mıratuar por realıtetı nga fasada eshte shume larg, deklaroı nenkryetarja e PD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *