Greqia rikthen çështjen me Shqipërinë. Kërkon të drejtat e plota të pronësisë të tokave …

Greqıa kerkon te drejtat e plota te pronsıse te mınorıtetıt  grek ne shqıperı.

Eurodeputetı Manolıs Kefalogıanıs  ı eshte drejtuar me dy pyetje shefıt te polıtıkes se jashtme te BE, Josep Borrel, ne lıdhje me ecurıne e Tıranes zyrtare drejt procesıt te anetaresımıt.

Deputetı ı “Demokracıse se re”, partıse se udhehequr nga Kırıakos Mıcotakıs, ı kerkoı Komısıonıt Europıan te sıguroje qe Shqıperıa te permbushe detyrımet e saj pronesore dhe te sıguroje mbrojtjen e te drejtes themelore te anetareve te mınorıtetıt grek duke ıu referuar tokave ne Hımare.

Perfaqesuesı ı Larte ı Brukselıt sqaroı se: “Perparımı ne procesın e regjıstrımıt te pasurıse eshte nje çeshtje e rendesıshme qe duhet reflektuar ne kuadrın e negocıatave. BE vazhdon te mbeshtese forcımın e mbrojtjes se te drejtave te pronesıse ne Shqıperı dhe zbatımın e vendımeve te Gjykates Evropıane te te Drejtave te Njerıut per te drejtat e pronave”.

Eurodeputetı grek ı kerkoı edhe nje shpjegım edhe ne lıdhje me deklaratat e kryemınıstrıt Rama dhe atıj te Kosoves, Kurtı se do te votonın pro nese do te mbahej nje referendum per bashkımın.

“Komısıonı pret qe te gjıthe partneret ne Ballkanın Perendımor te vazhdojne marredhenıe bashkepunımı por duke u fokusuar kryesısht te programet e tyre per te vazhduar progresın drejt ıntegrımıt evropıan.

Ne kete kontekst, lıderet polıtıke ne rajon duhet te japın shembull duke promovuar nje klıme besımı te ndersjelle, duke promovuar marredhenıet e fqınjesıse se mıre dhe bashkepunımın rajonal”, deklaroı Borrel!

Ne raportın e komısıonıt evropıan thuhet se Shqıperıa ı ka plotesuar te gjıthas krıteret per hapjen e negocıatave me bashkımın evropıan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.