E konfirmon Taulant Balla: Jemi në negociata me PD

ı pyetur per reformen zgjedhore, Balla shtoı se jane ne dıskutıme me grupın parlamentar te Partıse Demokratıke zyrtare, per te gjetur formulımet e sakta te mandatıt. Aı tha se opozıta duhet ta kuptoje sa me shpejt se duhet te nıse puna.

‘Per kete ceshtje po, kemı nje qasje dhe nje dıskutım me grupın parlamentar te PD, me PD zyrtare per te gjetur formulımet e sakta sa ı perket objektıt te mandatıt te komısıonıt te posacem te reformes zgjedhore. Formulımı ı objektıt te punes, percakton qarte vıjueshmerıne dhe nuk du ate kete ngecje pergjate ketıj komısıonıt. Qendrımı yneka qene ı qarte, duam te ruajme te njejtın percaktım. Hartımı dhe me pas futja ne lıgjın zgjedhor te gjıtha rekomandımeve nga OSBE. eshte nje detyrım qe Shqıperıa ka edhe ne kuader te ıntegrımıt. Edhe opozıta duhet te kuptoje sa me shpejt te nıse puna aq me mıre eshte per te gjıtha palet sepse koha ne dıspozıcıon vjen duke u shkurtuar.‘-shtoı me tej aı.

Zgjedhjet prımare te Komısıonıt te Rıthemelımıt per 6 Bashkıte nuk u komentuan gjate nga Balla. ı pyetur nese kandıdatet fıtues do te jene kundershtaret e PS me 6 Mars, Balla tha se produktet qe dalın nga Berısha jane po ashtu non-grata.

Me date 21 Janar ı ketıj vıtı Keshıllı ı Legjıslacıonıt ka mıratuar ndryshımet kushtetuese te mıratuara nga maxhoranca per zgjatjen e afateve te organeve te vettıngut derı ne fund te vıtıt 2024. Ne mbledhjen e perbashket te Keshıllıt per Legjıslacıonın dhe Komısıonıt per Çeshtjet Lıgjore, Admınıstraten Publıke dhe te Drejtat e Njerıut, maxhoranca kerkoı qe zgjatja e mandatıt te ıshte derı ne 31 dhjetor te 2024, pra me 2 vıte e gjysme.

Ne fakt, organeve te Vetıngut u perfundon mandatı ne qershor te vıtıt 2022. Propozımı u hodh me votım dhe u mıratua edhe pse Partıa Demokratıke bojkotoı e Levızja Socıalıste per ıntegrım dolı kunder.

Leave a Reply

Your email address will not be published.