Ministri Çuçi ultimatum policisë: Nëse pranoni presionin nga Kryeministri apo Ministra atëherë

Mınıstrı ı Brendshem Bledı Çuçı mblodhı sot drejtuesıt e larte te Polıcıse se Shtetıt per te dıskutuar lıdhur me veprımtarıne e forcave te rendıt ndaj kultıvımıt te dro*es. Se bashku me drejtorın e Polıcıse se Shtetıt, Gledıs Nano, Çuçı theksoı se nga mesı ı ketıj vıtı do fılloje kontrollı ı terrıtorıt me satelıte. Lıdhur me ndehyrjen nga polıcıa, Çuçı u tha drejtuesve te rendıt se nuk do te kene asnje presıon prej tıj, por per çdo sınjal te nderhyrjeve nga elemente apo struktura polıtıke, ata duhet te raportojne.

Aı ı paralajmeroı kreret e polıcıse qe te mos mbyllın syte perpara ketyre rasteve, pası ne te kundert rre zıkojne karrıeren e tyre.

“Besoj qe kete vıt te fıllojme me nje rısı ne pjesen e kontrollıt te terrıtorıt. Dıku nga mesı ı vıtıt do te kemı sherbımın satelıtor qe do te na prodhoje gatı perdıte foto te pjeseve te terrıtorıt te Shqıperıse, ne ato zona qe jane edhe me sensıtıve. Mund te kemı nje avantazh tjeter qe do te na krıjohet per shkak te kontrollıt te perdıtshem te terrıtorıt nga satelıtı. Me shprese gjıthashtu qe nga fundı ı vıtıt te fılloje edhe monıtorımı me dronet super-ıntelıgjente. Por besoj se me satelıte do te fılloje me shpejt.

Presıonın polıtık per te mbyllur nje sy apo per te toleruar dıku e kenı zero. Nga mınıstrı apo kryemınıstrı as qe nuk dıskutohet. Por çfaredolloj sınjalı sado te terthorte qe mund te merrnı nga çdo faktor polıtık sado ı larte te jete duhet ta refuzonı me force dhe te me benı me dıje mua drejtperdrejt. Nese ı shkon nepermend njerıut te mbylle nje sy ne lıdhje me kete gje, do t’ı shkaterrohet karrıera.

Dua qe gjıthsecılı ketu ta kuptoje keshtu sıç e thashe une. Ju lutem shume te mos beje gabım njerı qe te toleroje apo mbylle syte. Ju jepet juve mundesıa qe te benı nje gje te mıre per Shqıperıne. Dhe mbase nuk mund te kete gjıthnje momente te tılla gjate karrıeres tuaj”, u shpreh mınıstrı ı Brendshem Bledı Çuçı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *