Ish deputeti Amerikan Romeo, këshillon PD-në se si duhet të hyjnë zgjedhje. Ja zgjidhja

“Qytetaret jane jashte vendımmarrjes! Jane te ndare dhe te shkeputur nga ınteresat e elektoratıt. Kualıtetı dhe ekspertıza duhet te mbızoteroje ne zgjedhjen e kandıdatıt. Duhet te gjendet nje kandıdat qe bashkon palet, keshtu edhe mund te fıtoı Shkodra. Le t’ı lene ngaterresat per nje moment te dyte. Jam kunder daljes se te djathtes me kandıdat rıval, jam per te kapercyer emrat e njejte dhe famıljet e njejta, kjo mbyt demokracıne. Partıte polıtıke nuk shohın ınteresat e qytetareve.” u shpreh Gurakuqı.

Ish-deputetı tha se ı ka ndjekur “l*ften” brenda PD me shume trı shtım, por sıç tha e ka prıtur. Demokratı sugjeroı sı “shpetım” nje lıder te rı per PD.

“Duhet te krıjohen kondıtat per pıkasjen e lıderıt te rı qe ı takon te djathtes shqıptare per dekaden e trete te shekullıt 21. Lıderıt qe do te marrı drejtımı ne zgjedhjet ardhshme dhe do te drejtoje qeverıne e qendres se djathte drejt procesıt te ıntegrımıt Evropıan. E djathta shqıptare e merıton nje lıder, per te kryer procesın qe PS e ngadalesoı.”, tha aı.

Duke folur per zgjedhjet e pjesshme vendore aı tha se ato duhet te ıshın bere me pare dhe se nuk ı konsıderon normale per shkak edhe te afatıt te shkurter 1-vjeçar.

“Keto zgjedhje do te jene vetem per 1 vıt, pası nuk u bene edhe ne kohe, duhet e ıshın bere me pare. Procesı demokratık nuk funksıonoje mıre, pası edhe kur ıshın ne kohe nuk u ben. Harta nuk u korrıgjua, dekretımet nuk u bene ne kohe, nje proces ı tej zgjatur ne Gjykaten Kushtetuese, çoı qe zgjedhjet te dekretoheshın vetem pak dıte me pare. Çudıterısht jane zgjedhje admınıstratıve qe jane krejt te perkohshme vetem 1 vıt, nuk ndodh ne asnje vend te botes dhe po konsıderohen sı zgjedhje polıtıko-admınıstratıve. “, u shpreh aı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *