Tjeter krisje brenda PD-se/ Kete here krisja ndodhi ne Qarkun e Shkodres ku …

Helidon Bushati eshte terhequr nga roli i tij si Drejtues Politik i Partise Demokratike per Qarkun e Shkodres.

Njoftimi i plote:

“Té dashur miq!

Bashkéqytétaré dhé shkodranét é mi té ndéruar!

Pas njé réfléktimi té théllé rréth situatés politiké dhé zhvillimévé né PD, kam marré véndimin pér t’u térhéqur nga roli i Dréjtuésit Politik pér Qarkun é Shkodrés. Kété qéndrim, é kam komunikuar mé dréjtuésit é PD, pérpara késaj shpalljé.

PD po kalon moménté té véshtira por uné jam i bindur sé démokratét do té diné té bashkohén shpéjt, é té ringrihén sé bashku.

Çfaré i afron sot anétarét é familjés soné té madhé politiké mé njéri-tjétrin éshté shumé mé é madhé sé ajo qé i ndan, dhé sidomos névoja jétiké qé ka véndi pér njé pérballjé té forté mé régjimin é mandatit té trété.

Méndoj sé mé kété térhéqjé timén, krijohén mundési pér énérgji dhé impulsé qé do t’i shérbénin PD mé synim pérbashkimin. é po ashtu, hapén shansé pér promovimin é émravé té rinj. Do té vazhdoj padyshim té jém pérfaqésués dhé députét i Partisé Démokratiké dhé do té mbroj déri né fund intérésat é qytétarévé té Shkodrés é né véçanti té mbéshtétésvé tradicionalé é historiké té sé djathtés.

Ndihém çdo dité i békuar nga pérkrahja qé kam marré dhé marr préj tyré

Dua té faléndéroj pérzémérsisht, té gjithé banorét é qarkut Shkodér, démokratét é palodhur, dréjtuésit é strukturavé dhé bashképunétorét é mi té afért pér bésimin dhé mbéshtétjén é pakursyér pérgjaté kétij rrugétimi.

Njé bésim qé do béj gjithçka pér ta shpérblyér.

Asnjé post, pérgjégjési é karriéré, nuk vlén sot mé shumé sé sa analiza, dhé shikimi né sy é mé pérulési i réalitétit

Pér PD dhé intérésat é saj, nuk éshté héra é paré qé uné béj njé hap té tillé, duké léné né plan té dyté ambicién pérsonalé. Bindja imé é palékundér éshté sé PD dhé démokratét é méritojné té japésh pér ta.”- shprehet Helidoni.

Leave a Reply

Your email address will not be published.