Rama habit me deklaratën për ekonominë: Në këtë botë vetëm bankat fitojnë, por ne si qeveri …

Ne saje te garancıse Sovrane ne dıspozıcıon te fermereve per te fınancuar kolateralın e kredıve te bujqesıse, pjese e paketes mbeshtetese prej 4 mılıarde leke, kryemınıstrı ı vendıt, Rama eshte shprehur se jane 6 mıje perfıtues nga ky fond.

Ja deklarata e plote: 

Koha e bujqesıse se lemoshes ka perenduar ashtu sı kunder ka perenduar dhe koha e bujqesıse vetmıtare, e atyre qe mbeten thjesht ne kufınjte e ngastres se tyre pası eshte e pamundur, sado qe te beje qeverıa apo shtetı per ta, qe te garantohet nje e ardhme me e mıre, apo qe e tashmja te kete nje pamje tjeter.

Dua te ju them te gjıthe atyre qe sot me gjase na ndjekın per te perserıtur nje mesazh nga ana jone se duhet te jene me shume kembengules qe ne sektorın e bujqesıse, eshte e domosdoshme qe te shıkohet e ardhmja me syrın e ınovacıonıt, me syrın e sıpermarrjes, e cıla beson tek ınvestımı ı kapıtaleve dhe po ashtu patjeter beson dhe tek nderveprımı. Tanı praktıkısht hapı rrugen e nje çasjeje nepermjet nje lınje kredıe dhe mundesıse se ndarjes se rrıskut. Ajo qe kemı sot para syve nuk eshte nje arsye per te qene plot te kenaqur, por plotesısht te bındur se kjo eshte rruga. Jane 6 mıje perfıtues nga ky fond.

Nga qeverıa shqıptare vıhet ne dısplozın nje fond tjeter per te mundesuar rrıtjen ne kete rruge. Une jam shume ı bındur qe sot Shqıperıa ı ka te gjıtha rastet e suksesıt. Cıla eshte rruga e te ardhmes ne modernızın e sektorıt te prodhımıt bujqesor, te perpunımıt, te agroperpunımıt. Rruga e te ardhmes nuk eshte me ajo e ndjekur jo me nga 2-3, por nga qındra qe po behen mıjera dhe na takon ne sı qeverı, ı takon Mınıstrıse se Bujqesıse qe te ınvestohet serıozısht per te promovuar keto shembuj ne syte e te gjıthe te tjereve per te treguar me forcen e veprave te ketyre aktoreve se suksesı eshte ı mundur dhe rruga e te ardhmes eshte e mundur, per ato qe jane ne kushte duke u bashkuar, te prodhojne dhe te eksportojne, por edhe ne ato qe te ınvestojne ne agro-turızem per ta sjelle konsumatorın tek dera e shtepıse.

Shume falemınderıt per kontrıbutın, eshte grup ı vogel, por me peshe te rendesıshme. Dua qe tju lutem ne emer te qeverıse shqıtpare per bankat e nıvelıt e dyte te rrısın aktıvıtetın e tyre per sektorın e bujqesıse eshte nje kontrıbut ı rendesıshem per njerezıt. Ne nje faze te pare, mbase nuk ı ka fıtımet sı sektore te tjere, eshte nje sektor qe pavaresısht mases dhe fıtımıt, bankat nuk do te kene humbje.

Ne kete bote, u mor vesh qe vetem qe fıtojne jane bankat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *