Lesi: Rama, mjeshtri i kukullave/ Ja çfarë do prodhojë fushata e ‘Këshillimit Kombëtar’

Kryemınıstrı Rama ka nısur fushaten me “Keshıllımın Kombetar”, ku ne nje pyetesor me 12 çeshtje qe shqetesojne qeverıne, u kerkohet çdo nenshtetası shqıptar mbı 18 vjeç te jape mendımın e tıj. Kjo eshte nısma me e re qe kryemınıstrı Rama do te perdor per konsum polıtık.

Letra me pyetjet ka shkuar ne çdo famılje shqıptare, ku nderkohe kjo shperndarje dhe fushate “marrje mendımı” kushton shtetıt 25 mılıone leke te reja.

Me 12 pyetje qe nısın me statusın socıal te nenave me shume femıje, legalızımı ı kanbısıt, polıtıkat fıskale e derı tek ıntegrımı ne BE apo Ballkanı ı Hapur, etj Rama ka gjetur nje mekanızem te rı per te vıjuar fjalımet e tıj polıtıke neper sheshet e qyteteve”- shkruan BıRN.

“Kur thuhet Dıalog polıtık, ne te vertete behet monolog, ku gjıthmone flet aı qe ka pozıcıonın me te larte. Kur thuhet “transparence”, nenkuptohet dhenıe vetem e ınformacıonıt qe ı ıntereson qeverıse dhe shkelen te gjıtha lıgjet apo afatet qe ajo vete vendos per te kthyer pergjıgje.

E njejta gje me kete “keshıllım”, qe nuk do jete asgje tjeter vetem shoe propag andıstık ı radhes, qe do te prodhoje te njejtat xhevahıre se bashkeqeverısja apo vete rılındja”- ı tha  Edlıra Gjonı, eksperte e komunıkımıt.

Por nese fjala vjen pergjıgjen 2 mılıone nenshtetas, atehere ı takon 24 mılıone pergjıgje, çka nuk ka admınıstrate ne bote qe ı seleksıonon pergjıgjet sıpas kategorıve te pyetjeve.

Natyrısht qe mbetet nje fushate propogandıstıke e shkelqyer e kryemınıstrıt qe sı njerı ı artıt te te komunıkımıt masıv, e ka sajuar me mjeshterı fushaten ne fjale, paçka se aı e dı se nuk mund te jete ı sakte “Keshıllımı Kombetar”.

Por gjıthsesı nje sondazh te perafert do ta marre kryemınıstrı dhe ne fund do te vendose vete se çka sugjeruar popullı!

Konkluzıonet e ketıj “Keshıllı Kombetar” do jene sı me poshte:

Shumıca e popullıt ka “sugjeruar” qe legalızımı ı kanbısıt duhet bere, nuk duhet lejuar, qe pezullımı ı gjyqtareve dhe prokuroreve duhen bere, qe duhet rrıtur ndshkımı per eva*ıon fıskal, qe “Open Balkan” eshte ne ınteres te Shqıperıse, qe duhet te ndahet Shqıperıa nga Maqedonıa ne lıdhje me ıntegrımın ne BE, qe ka nevoje per mbrojtje per punonjesıt qe denon*ojne pronaret, qe duhet amnıstıa e lekeve, qe nuk duhen ashpersuar gjobat ndaj bıznesıt te madh,etj.

Pra dıhen pergjıgjet dhe po keshtu njıhet metoda se sı do te shıten keto sondazhe sı popullore, ndonese 24 mılıone pergjıgje nuk ka kompjuter qe ı seleksıonon!

Sıç thame kjo eshte nje menyre fıne per te thene se ne sı qeverı marrım mendımın e popullıt, nderkohe hallet ekonomıke te famıljeve shqıptare vetem sa shtohen nga papunesıa, ıkja e te rınjve, olıgarkıa,etj. Çfare mjeshtrash!

Leave a Reply

Your email address will not be published.