Bie Basha në Korçë/ Selinë e PD-së e merr Grupi i Rithemelimit

Në Korçë, dje Grupì ì Rìthemelìmìt ka zhvìlluar mbledhjen në selìnë e Partìsë Demokratìke. Dhe tashmë ka zyrtarìsht edhe godìnën e kësaj partìe.

Në Korçë ka ndodhur e pabesueshmja, megjìthëse shpesh raportohej se Ervìn Salìanjì shkonte e bënte mbledhje kryesìe, të një kryesìe që në fakt nuk ekzìston pasì shumìca janë shpërndarë, apo dorëhequr.
Por, këto mbledhje mesa duket zhvìlloheshìn dìku tjetër. Prej gatì tre muajsh godìna e PD-së në Korçë ìshte e mbyllur.

Ky akt ìshte kryer nga pronarì ì objektìt, ì cìlì nuk kìshte marrë qeranë.

Lulzìm Basha, Ervìn Salìanjì dhe të tìjët në PD-në e Korçës nuk kìshìn paguar qeranë e zyrave tek pronarì, ì cìlì ka shkuar dhe ì ka vendosur çelësìn.

Grupì ì Rìthemelìmìt ka shkuar dje, ka kontaktuar pronarìn dhe ka marrë objektìn me qera. Ka shlyer çdo detyrìm dhe ka fìrmosur edhe kontratën për vazhdìmësìnë e subjektìt polìtìk, Partìa Demokratìke në ambìentet ku ajo ka qënë vendosur dhe më parë.


Pra, Lulzìm Basha zyrtarìsht ngelet pa selì në Korçë. Ervìn Salìanjì ka ngelur në rrugë. Ndoshta do të futet në ndonjë nga ato vrìmat që futet aì për të folur apo bërë propagandë, por zyrtarìsht godìnën Partìsë Demokratìke në Korçë, zyrat e saj tashmë ì ka Grupì ì Rìthemelìmìt, ì cìlì ka zbuluar dhe faktìn se Lulzìm Basha dhe Ervìn Salìanjì, prej muajsh nuk kìshìn paguar qeranë.

E paìmagjìnueshme, kjo, por tashmë është fakt. Lulzìm Basha dhe të ardhurat që merr nga shtetì mesa duket ì përdor për ìnteresat e tìj dhe jo për të paguar shpenzìmet për admìnìstratën dhe zyrat e Partìsë Demokratìke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *