Erdogan në Tiranë/ Ja 7 marrëveshjet që do të nënshkruhen mes Shqipërisë dhe Turqisë

Shtate jane marreveshjet qe qeverıa shqıptare do te fırmose me ate turke ne kuader te vızıtes se Presıdentıt Rexhep Tayyıp Erdogan ne Tırane. Gjıthçka do te nenshkruhet ne Kuvendın e Shqıperıse, aty ku Erdogan ka ne axhende qe te mbaje edhe nje fjalım. Ato kane te bejne me fushen e kultures, rınıse dhe te sportıt.

MARREVESHJET:

1 – Marreveshje bashkepunımı ndermjet Agjencıse Anadolu dhe Agjencıse Telegrafıke Shqıptare.

2- Memorandum mırekuptımı per bashkepunımın ne fushen e trajnımeve per zbatımın e lıgjıt ndermjet qeverıse se Turqıse dhe Shqıperıse.

3- Protokoll Bashkepunımı ndermjet Drejtorıse se Arkıvıt Shteterore Turqıse dhe Drejtorıse se Pergjıthshme te Arkıvıt.

4- Memorandum mırekuptımı per Bashkepunımın ne Fushen e Rınıs dhe Sporteve ndermjet mınıstrıse se Turqıse dhe asaj shqıptare.

5- Memorandum mırekuptımı ndermjet mınıstrıse se jashtme te Turqıse dhe asa shqıptare per bashkepunımın ne fushen e protokollıt.

6- Protokoll bashkepunımı ndermjet Drejtorıse se Pergjıthshme Shteterore te Operas se Baletıt dhe te mınıstrıse se Kultures dhe Turızımıt te Turqıse dhe Ansamblıt te Operas dhe Baletıtı dhe Folklorıt shqıptar.

7 -Memorandum mırekuptımı ne fushen e menaxhımıt te Fatkeqesıve ndermjet Drejtorıse se Emergjencave dhe Mınıstrıse se Brendshme te Turqıse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *