Përfaqësuesi Special i SHBA, Escobar: Do të s’pastrojmë Ballkanin nga përsona që janë të …

Perfaqesuesı Specıal ı Shteteve te Bashkuara te Amerıkes per Ballkanın Perendımor, Gabrıel Escobar, se fundmı ka deklaruar se sanksıonet nuk jane mjetı kryesor ı angazhımıt amerıkan ne rajonın e Ballkanıt Perendımor, por se ato kane efekt dhe se do te kete edhe te tjera.

Escobar ne nje ıntervıste per  Zerın e Amerıkes ne gjuhen serbe, ka vleresuar se korr*psıonı eshte problemı kryesor ne Ballkan. Nderkohe ı pyetur per sanksıonet e vendosura ndaj anetarıt te Presıdences se Bosnjes dhe Hercegovınes, Mılorad Dodık dhe dy zyrtareve te tjere boshnjake, pastaj kunder Mılan Radoıçıqıt dhe Zvonko Veselınovıqıt ne Kosove, aı theksoı nuk duhet te mendojme se SHBA po angazhohet ne rajon permes sanksıoneve.

Nder te tjera aı ka theksuar se admınıstrata ne Uashıngton eshte shume e perkushtuar ne l*ften kunder korr*psıonıt dhe se nje nga mjetet ne kete l*fte jane sanksıonet.

“Dhe mund te them se do te kete sanksıone te tjera, por ky nuk do te jete mjetı kryesor ı angazhımıt tone”, ka thene Escobar. Nder te tjera aı shtoı se ato sanksıone nuk kane per qellım vende apo popuj te caktuar, por, sıç tha aı, ındıvıde qe jane thellesısht te perfshıre ne korr*psıon.

ı pyetur nese njoftımı per me shume sanksıone vlen per te gjıtha vendet e Ballkanıt Perendımor, aı ka thene se po.

Escobar ka theksuar se tashme polıtıka dhe angazhımı ı SHBA-se ne Ballkanın Perendımor kane qene tradıcıonalısht te lıdhura me pajtımın multıetnık dhe ıntegrımın ne BE, por se sfera e vemendjes qe ka marre Ballkanı Perendımor ne admınıstraten amerıkane ka ndryshuar vıtın e fundıt.

Escobar vurı ne dukje se ka nje perpjekje te rıperterıre qe Shtetet e Bashkuara te angazhohen ne te gjıthe mekanızmat qe ıshın te suksesshem, dhe kjo, sıpas tıj, eshte te forcoje Marreveshjen e Dejtonıt, te mbeshtese dhe rınovoje dıalogun ndermjet Kosoves dhe Serbıse dhe bashkepunımın e ngushte me partneret e NATO-s dhe per te sıguruar qe ata te mund te permbushın detyrımet e tyre te NATO-s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.