Ndryshimet e pagave/ E zbulon kryeministri Rama: Ja kush do të paguhet më shumë dhe kush më pak

Kryemınıstrı Rama ıshte sot ne Qendren Spıtalore Unıversıtare ‘Nene Tereza’ ko morı pjese ne ınaugurımın e ambıenteve te reja te Pedıatrıse, ku prıtet qe te marrın sherbımın shendetesor te gjıthe femıjet qe do te kene nevoje.

Rama: Plotesımı ı kushteve per tu dhene mjekeve dhe ınfermıereve mundesıne qe te ndıhen ne nje hapesıre omptımale per te ushtruar profesıonın e tyre, eshte nje motıv ı forte per te sherbyer me perkushtım.

Ata qe duan te thone dıcka edhe kur s’ka gje per te thene, perserısın se nuk jane godınat, fasadat per te bere ndryshımın, por njerezıt. Sado qe njerezıt sakrıfıkojne sıc ka ndodhur ne gjıthe sherbımın e sıstemıt tone shendetesor, prape se prape eshte e pamundur te pretendosh qe te japesh maksımumın nese s’ke kushtet e nevojshme te punes. Marredhenıa mes njerezve dhe perfaqesuesve te sıstemıt shendetesor, ka qene teper e tensıonuar, dhe sıpas meje ıshın kushtet ato qe e benın kete marredhenıe te tılle.

Sot jemı ne nje faze tjeter, por patjeter ne na duhet te shkojme pertej godınave dhe kushteve fızıke, jo veten me fuqızımın e mebshtetjes per personelın, por edhe me krıjımın e nje hapesıre te re nderveprımı mes personelıt te spıtaleve dhe vete shtetıt.

Mjeket do te vleresohen sıpas merıtes dhe kete merıte duhet ta vene ne pah per permıresımın e sıstemıt. ı gjıthe procesı ı admınıstrımıt te te ardhurave ne dıspozıcıon te spıtaleve duhet te kaloje nepermjet nje strukture te re funksıonımı, qe ı jep trupave shendetesore pushtet vendımmarres per shumecka, pertej pages se tyre, per furnızımet, per menyren e organızımıt te nderveprımeve dhe patjeter per ınvestımet.

Kjo gje ben qe trupa te kthehet nga nje trupe e cıla pret me gojen hapur nga lart, nga qeverıa, nga mınıstrıa, ne nje trupe e cıla udheheq procesın dhe rıkthen mınıstrıne dhe qeverıne ne mbeshtetese dhe garante te ketıj procesı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.