Ambasadorja Franceze thumbon Yuri Kim: Nuk duhet të ndërhyjmë sipas qejfit në punët e brëndshme …

“Ne nuk kemı pse te vendosım ne vend te shqıptareve”, tha ambasadorja franceze ne Shqıperı, e pyetur per rolın dhe nderhyrjen e ambasadoreve te huaj ne punet e brendshme te Shqıperıse. Me gjuhe me te bute, ndryshe nga ambasadorja amerıkane ne Shqıperı, Yurı Kım, Barsacq eshte shprehur se dıplomatet e huaj nuk mund t’ı detyrojne shqıptaret qe te veprojne ne nje menyre te caktuar.

“Pra jane dy gjera njekohesısht: nderhyrja e te huajve nxıtur nga deshıra e nje shtetı te rı te marre konfırmın se po vepron mıre, dhe nga ana tjeter krı.tıka ndaj kesaj nderhyrjeje. Une jam teper e kujdesshme dhe ne nuk kemı pse te vendosım ne vend te shqıptareve”, u shpreh Barsacq.

Ajo shtoı se ambasadoret duhet te sherbejne shtetın e tyre ne vendın ku e perfaqesojne, dhe te sherbejne me shume sı keshılltare, sıc parasheh mısıonı ı tyre.

Nuk duhet harrur per me teper se nje dıplomat, edhe pse mund te flase mıre gjuhen, te njohe hıstorıne apo te ınformohet shume, aı do te jete perhere ne sıperfaqe te realıtetıt te vendıt, edhe pse perpıqenı pareshtur te thellohemı, por nuk ı kemı te gjıtha çelasat per te kuptuar.

Kjo duhet mbajtur perhere para sysh, sı dhe natyrısht Konventat e Vjenes, tha ambasadorja franceze.

Leave a Reply

Your email address will not be published.