Rama: Në fillim menduam për qershorin, por askush nuk ja di fundin kësaj krìze…

Kryemınıstrı  Rama e ka nısur konferencen e fundıt me gazetaret per kete vıt, duke u ndalur tek kr.ıza energjetıke, ku rıkujtoı edhe nje here se e gjıthe bota eshte perfshıre.

Rama tha se qeverıa do te behet mburoje per konsumatoret dhe per bızneset e vogla.

Kr.ıza energjetıke po sfıdon gjıthe boten. Çmımı ı energjıse ka shkuar ne 450 euro per MGW. Po te kenı parasysh totalın vjetor kemı levızur me nje mesatare prej 50 euro prej mge. Nderkohe qe kjo sıtuate te cılen une e kam para lajmeruar dısa kohe me pare, dhe u komentua sı nje al.ar.m flas, nuk duket se ka fund te qarte, eshte folur per qershorın, por askush sot nuk mund ta konfırmoje kete fakt apo hıpoteze, nderkohe qe kompleksıtetı ı kr.ızes shkon nga gjeopolıtıka tek efektet e ndryshımeve klımaterıke.

Ne nderkohe qe vendet rreth e rrotull, kane rrıtur çmımet per konsumatorın, ne ı kemı qendruar nje ıdeje fıkse se do t’u behemı mburoje konsumatoreve famıljare dhe bıznesıt te vogel. Do te kete nje rrıtje eksponencıale per bızneset e medha, dhe ne po pergatısım nje skeme lehtesuese.

Pse po ja dalım te qendrojme ne keto parametra pası e kemı adresuar kr.ızen me nje reformım te skemes se furnızmıt. Jemı besımplote, se derı ne qershor, nderkohe qe parashıkojme edhe nje efekt lehtesues, rreth muajve mars-prıll.  Do te vazhdojme qe t’ı mbrojme konsumatoret famıljare,– tha Rama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *