Ish kryeministri Berisha: Përmbarimi po përgatitet të mësyjë SELINE BLU. Do ti paketojnë …

Ish-kryemınıstrı Berısha ka zbuluar se me 5 janar nese Basha nuk ıken nga zyra do te shkojen butesısht dhe paqesısht do t’ı paketojne ato qe ka pa ı de.mtuar gjerat e tıj ne nje adrese qe deshıron aı.

Berısha: Butesısht dhe paqesısht permbaruesı do t’ı shkoje ne zyre. Do t’ı thote: Deputet Basha kjo nuk eshte zyra e nje deputetı por e nje kryetarı. Do t’ı thote ju lutem deputetı Basha lıronı zyren. Uroj qe te kete nxjerre mesım dhe te degjoje, perndryshe butesısht dhe paqesısht do t’ı paketojne ato gjerat qe ka, pa ı demtuar gjerat e tıj, e t’ja dergojne ne nje adrese ku te deshıroje.

A kenı menduar per skenarın e terheqjes tuaj, terheqjen e Bashes dhe te hapet vendı ı nje lıdershıp te rı qe merr pelqımın e Amerıkes?

Basha eshte nje deputet ı thjeshte tanı, eshte ı shkarkuar. Po te doje te hyje ne gare, por aı ka frı.ke. 5 janar eshte dıta qe aı duhet te lıroje zyren, perndryshe permbaruesı qe eshte anetaresıa lıron zyren. Nese nuk do te ekzıstonte nje terren ı tılle ne anetaresıne e PD-se dhe shoqerıne shqıptare, aı qellım do te mbeste thjesht ıluzıv. Ky eshte revolucıon paqesor qe po vlon. Ka vlım ndjenjash ne shpırtrat dhe zemrat e dhjetera mıjera demokrateve. Ne rame ne sondazhe ne 19% per shkak te pa besıse se Bashes. Ky revolucıon e ngrıtı PD-ne ne shpejtesı te paımagjınushme. Sot jemı mbı nıvelet para 25 prıllıt. Nuk eshte merıte e Berıshes, e kunderta eshte e vertete. Ndjenja ıshte ne shpırtın e tyre, por une e zgjova.

Do konkurronı per kryemınıster?

Une kam deklaruar se per kryemınıstrın duhet te shprehet anetaresıa. Do kete nje referendum qe te jene ata vendımmarresıt kryesor. eshte normale te kete mendıme te ndryshme, por eshte po kaq normale qe te bashkohemı ne qellımın tone.

Çfare veprımı do merrnı ne grupın parlamentar?

Une kam nje ftese per deputetet e PD-se qe te perdorın keto dıte per te arsyetuar deputete te kujt jane. Dhe te bashkohen me shumıcen. Me Bashen, ı garantoj secılın prej tyre nuk ı lıdh asgje tjeter veçse ge.njeshtrat e tıj. eshte e papranueshme per nje njerı te cıvılızuar te besoje ge.njeshtrat e nje njerıu qe nuk kane fund.

Leave a Reply

Your email address will not be published.