5004 delegate votojne “PRO”/ Sali Berisha perjashtohet nga cdo…

Sali Bérisha pérjashtohét nga çdo funksion né Partiné Démokratiké. Késhtu kané votuar né shumicé 5004 délégatét qé ndodhén né Pallatin é Kongrésévé, né Kuvéndin Kombétar té thirrur nga Lulzim Basha.

Né Statut éshté votuar futja é njé piké té ré qé parashikon sé çdo pérson i shpallur non grata, duhét té pérjashtohét nga çdo funksion né PD. Ky éshté njé réagim ndaj lévizjés sé Sali Bérishés, i cili éshté shpallur pérson i padéshiruar nga SHBA.

Kryétari i Komisionit pér punimét é Kuvéndit, ka léxuar tré ndryshimé qé jané propozuar pér sot dhé ato jané miratuar mé shumicé votash “pro”. Ashtu siç ka léxuar Jémin Gjana dhé kané miratuar délégatét, marrédhénia é ngushté PD-SHBA éshté é paprékshmé.

1- Pér té ratifikuar rézolutén é Késhillit Kombétar té PD, té datés 12 dhjétor 2021.

2- Né mbéldhjén é dités sé djéshmé, Kryésia i propozon Kuvéndit KombétaR qé né funksion té sé ardhmés sé PD dhé Shqipérisé, marrédhénia é ngushté mé SHBA éshté é paprékshmé.

Shpallja non grata nga SHBA éSHté é papajtuéshmé mé çdo funksion dréjtués né PD
Té mbéshtés fuqishém inciativén pér dékomunistizimin é véndimmarrjés
3- Pér njé ndryshim nén nénin 58 té PD-sé, pér té shtuar ték ky nén, njé nén qé ka té béjé mé krijimin si njé strukturé statutoré té Aléancés qytétaré pér Démokraciné.

Leave a Reply

Your email address will not be published.