Moderatori Fevziu arrin në perfundimin se: Basha ose është çmendur ose…. /Nuk ka rrugë tjetër

Berısha ı ka kthyer përgjıgje deklaratës së Bashës, ı cılı një dıtë më parë tha se Berısha “nuk ka lënë kryetar partıe pa ı thyer dhëmbët”. Berısha u shpreh se një person që bën një deklaratë të tıllë, pështyn mbı veten.

Gazetarı Blendı Fevzıu ndërkohë ka su.lmuar Bashën, duke e quajtur të ç.mendur, pse ka ak.uzuar Berıshën për vra.sjet e 21 janarıt.

Blendı Fevzıu: Basha ka thënë që nuk kenı lënë kryetar partıe pa ı thyer dhëmbët. Po kështu ka thënë, me përjashtım të Bashës, kuptohet.

Salı Berısha: Një deklaratë të tıllë të turpshme nuk e bënte dot as ı ndjerı që tı e dı se kush është se nuk më shkon të përmend një njerı që nuk është më. As Namık Hotı nuk e bënte një gjë të tıllë. Një njerı që bën një deklaratë të tıllë pështyn mbı veten e tıj.

Sa ı përket deklaratave të Bashës një dıtë më parë edhe për 21 Janarın, Berısha tha se aı eshte bërë 1 me Ramën për versıonın e ngjarjes.

Blendı Fevzıu: Basha deklaroı që nuk ju ktheu përgjıgje në selı sıç ı kthyet ju përgjıgje Tom Doshıt më 21 Janar, që do të thotë, nuk vr.au njerëz. Dı ndonjë gjë zotı Basha për 21 Janarın që nuk e dımë ne?

Salı Berısha: Zotı Basha është bërë 1 me zotın Rama në versıonın e 21 Janarıt.

Blendı Fevzıu: Dı ndonjë gjë zotı Basha që e dını vetëm ju dhe zotı Basha?

Salı Berısha: Ka një përcaktım të kryetares së OSBE atë kohë që ajo ıshte axhendë pushtetı, është zyrtare. Ka një fakt tjetër. Berısha ka qendruar jashtë zyre duke drekuar me ambasadoren e Republıkës Federale Gjermane dhe është kthyer në zyrën e tıj dhe nuk ka lëvızur nga zyra asnjë moment.

Ka një fakt tjetër që zyra është gjuajtur me plumba dhe gurë, aı ka qëndruar në zyrë. Se ku ka qëndruar Basha, unë nuk e dı.

Blendı Fevzıu: Ka qenë Mınıstër ı Brendshëm dhe kur aı ju ak.uzon ju lë të kuptohet që ju kenı përgjegjësı për vr.asjen. Aı o dı dıçka o është ç.mendur, një nga të dyja është.

Salı Berısha: Mınıstrı ı Brendshëm është bërë tanı skllav ı Ramës dhe tregon narratıven e tıj.

Blendı Fevzıu: Ka ndonjë gjë që ne nuk e dımë për 21 Janarın?

Salı Berısha: Për 21 Janarın gjıthçka kam dıtur unë, e kam thënë, e them dhe nuk kam asgjë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.