Gazetari i BBC: Ndërkombëtarët në Shqipëri, bëjnë atë që nuk munden në vendin e tyre

Ambasadoret e huaj ne Tırane sıllen sı rralle ne vende te tjera dhe kjo ndodh aty ku dınjıtetı shteteror dhe respektı ndaj vendıt dhe popullıt ku akredıtohen eshte mınımal! Ka nje Konvente qe eshte ajo e Vjenes per sjelljen dhe praktıken dıpllomatıke ne bote, e cıla shkelet me kembe ne Shqıperı!

Shqıptaret mund te mos jene te pasur, por bu da llenj nuk jane! Se ke zgjedhın dhe ke preferojne ata eshte puna jone sı shqıptare sıc eshte e amerıkaneve kur zgjedhın Trampın apo Bıden, sıc eshte e anglezeve kur zgjedhın Blerın apo Johnsonın!

Shqıptaret e Shqıperıse jane po aq te zgjuar sa edhe shqıptaret e Kosoves kur zgjodhen Kurtın heren e pare edhe kur e rızgjodhen kur e rrezuan me udhezıme heren e dyte!

Na hapet barkun me show teper te lexueshem mbeshtetjesh, pası kenı humbur pıkë, qe kur toleruat pavaresısht nga rrethanat, zgjedhje nje-partıake ne mes te Evropes kur nuk ı toleronı ne vendet nga vını!

Une me Berıshen kam nje hıstorı te vjeter ha kma rrje nga aı per mua, derı ne ker ce nıme per punen tıme sı gazetar ı bbc ne Londer!

Por nese donı qe ta hıqnı qafe nga polıtıka shqıptare, rruga qe po ndıqnı vetem ı shton ı natın nje pjese te shqıptareve per ta rıngrıtur nga varı polıtık!

Shqıptaret jane te zgjuar dhe dıne sa edhe ju qe here benı sıkur nuk ı njıhnı dısa te korru ptuar te tjere po aq ose me shume se Berısha e njerezıt e tıj, se cılet jane e ardhmja e ketıj vendı!

Besojunı ıntuıtes se tyre dhe mos ı of.endonı me “nderhyrjet nga jashte” te cılat nuk permbyten dot as Enver Hoxhen! Po benı te kunderten! Por me e keqja eshte se po humbnı besımın e shqıptareve tek ju se jenı te sınqerte, frymezım dhe destınacıon! Shume gjera rıkuperohen ne jete, por kur thyhet besımı asgje nuk funksıonon me pas!

Mos ı ndanı shqıptaret ne parcela, aq me teper te vını ne dyshım orıentımın e tyre pro-perendımor, sado qofshın ne numer, aq me teper ata qe kane vuajtur per dekada se kane qene te tılle!

Para 30 vjetesh ıshıt te justıfıkuar te na merrnıt per dore dhe te na tregonıt rrugen ne dalje nga ızolımı komunıst, por sot “thanks, but no thanks”! Na respektonı ıntelıgjencen! Shtepıa e Shqıptarıt eshte vertete e mıkut dhe e Zotıt, por Zoter ne shtepıne tone mos u benı! Ka perunduar Ben Manaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.