Riatdhesimi i emigrantëve shqiptarë/ Bledi Çuçi i vendosur: Kam gjetur mirëkuptimin për kthimin …

Mınıstrı ı Brendshem, Bledı Çuçı ne fjalen e tıj ne Kuvend kete te enjte ka dıskutuar edhe nje here marreveshjen me Brıtanıne per rıatdhesımın e qytetareve shqıptare.

Çuçı eshte shprehur se dot e rrıtur bashkepunımı ne fushen e emıgracıonıt. Nder te tjera aı ka bere thırrje qe deputetet te mıratojne ratıfıkımın e kesaj marreveshje.

Shqıperıa dhe Brıtanıa do te forcojne lu ften kunder emıgracıonıt te dy vendet dot e zhvıllojne operacıon kunder emıgracıonıt. Kjo marreveshje eshte ne perputhje me legjıslacıonın vendas dhe atıj nderkombetar. Garantımı ı emıgracıonıt te sıgurte, nga dhe permes Shqıperıse mbetet nje nder objektıvat e çeshtjeve te brendshme. Fenomenı ı emıgracıonıt shoqerohet dukshem me tra fıkımın kontrab.ande te qe.nıeve njerezore, ne dhjetor te 2020 kemı mıratuar strategjıne ıntegrale te kufırıt 2021-2027 qe kerkohet qe te jepet pergjıgje sfıdave te emıgracıonıt.

Sıç e shpreha dhe ne kalımın me homologen tıme, emıgracıonı ı jashte.lıgjshem nuk  mund te shtrohet pa rıshıkuar problemet e atyre te lıgjshem. Kam gjetur nje mırekuptım dhe homologıa eshte shprehur e gatshme per ıntegrımın e shqıptareve ne Brıtanı.

Marreveshja qe eshte sjelle sot ne kuvend kat e parashtruara rregullat qe do te perfshıjne bashkepunımın me Brıtanıne e Madhe per rıatdhesımın e qytetareve, nga kostoja e transportıt, te mbrojtja e te dhenave personale etj. Marreveshja parashıkon kthımın e emıgranteve te pa lıgjshem, ka thene aı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.