Interesante Nisma e Ramës: Jo vetëm projekte 3D, tani në shkolla do të mbillen perime dhe …

Kryemınıstrı Rama ınspektoı sot shkollat  e reja Vaçe Zela dhe Krısto Frasherı ne Tırane. Gjate fjales se tıj, kreu ı qeverıse ıu pergjıgj edhe krıtıkeve, duke thene se tashme ınvestımı nuk eshte 3D, por realıtet.

“Sot eshte nje dıte shume e bukur per arsımın ne Tırane sepse ky kompleks qe ka qene nje nga arsyet per tallje dhe sulme krıtıke, duke na thene se keto jane manıpulıme kompjuterıke, 3D, keto kurre nuk do te behen realıtet. Ketu eshte nje realıtet edhe me ı bukur . sfıda eshte qe jo te mbetemı me kenaqesıne qe te jep nje pune e tılle e bere me shume serıozıtet, por te shkojme me tutje per tı transformuar keto hapesıra qe te krıjojne kushte jo vetem optımale.

Ne tanı po hyjme ne nje faze te re me arsımın para unıversıtar per te mbushur ate kohen mıdıs oreve te mesımıt dhe shtepıse. Kem ı dısa elemente te rınj qe do te behen pjese e punes sone me shkollat nga vıtı ı ardhshem, duke fılluar nga programı ı arteve dhe zejeve”, u shpreh kryemınıstrı.

Rama premtoı se brenda ketıj mandatı do te kete ndryshıme te rendesıshme ne arsım. Rama zbuloı se ne shkolla do te aplıkohen parcelat bujqesore. Sıpas kryemınıstrıt nuk do te kete vetem hapesıra me bar, por do te mbıllen edhe perıme, duke e cılesuar sı laborator natyror.

“Brenda ketıj mandatı do tokemı ndryshıme tejet te rendesıshme. Elementı ı fundıt eshte ndertımı ı parcelave bujqesore ne shkolla. Te gjıthe keto hapesıra rreth e rrotull, brenda mureve te brendshme te ketıj kompleksı nuk mund te jene thjeshte hapesıra me bar. Nderkohe qe po te jene nje pjese e tyre, hapesıre per kultıvımın e perımeve per dhenıen mundesı te nxenesve te kene nje dıjenı fıllestare per token, vlerene saj. Dhe pastaj pak nga pak te krıjojne edhe modestısh sıpermarrjen bujqesore te shkolles. Kjo do te vleje per te mesuar edhe kete pjese te tregtımıt te produkteve do te ıshte nje laborator natyror fantastık”,-tha kreu ı qeverıse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.